Normy branżowe KER

  • 0
Normy branżowe KER

Normy branżowe KER

Tags :

Category : artykuły

Standaryzacja systemu produkcji elementów wykorzystywanych do budowy rurociągów i ujednolicenie ich parametrów technicznych skutkuje ograniczeniem błędów wykonawczych, poprawia wytrzymałość instalacji i przedłuża jej żywotność. Pozwala także zachować powtarzalność produktów. Nie dziwi zatem, że poszczególne kraje opracowują normy branżowe, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Czym jest norma branżowa?

Norma branżowa to zbiór technikaliów opracowany dla danej branży, który muszą respektować wszyscy wykonawcy/usługodawcy działający na terenie kraju. Normy ustanawiają eksperci należący do stowarzyszeń, izb gospodarczych, instytutów naukowych powiązanych z daną dziedziną lub działem gospodarki, dysponujący wiedzą z danego zakresu. Zasady ich ustalania określają przepisy obowiązujące w danej organizacji. Dokumenty powstają od II poł. XIX w.

Co to jest KER?

KER, czyli Katalog Elementów Rurowych, to dokument zawierający wytyczne dotyczące projektowania i wykonawstwa zamocowań oraz elementów do budowy rurociągów. To polskie normy stworzone w latach 60. XX w. przez profesjonalne biura z sektorów przemysłowych i energetyki.

Według jakich norm KER produkuje się elementy armatury?

Przy produkcji poszczególnych elementów armatury korzysta się z następujących norm:

  • łuki gładkie długie – KER-80/2.05

  • łuki gładkie krótkie – KER-80/2.01

  • redukcje – KER 81/2.12-KER 81/2.16

  • trójniki – KER 80/2.21, KER 81/2.22, KER 81/2.23, KER 80/2.40-KER 80/2.45, KER 81/2.46-KER 81/2.47

  • dennice – KER 80/2.60 typ A, B i C.


Arm-Stal – artykuły