Mocowania rurociągów wg. katalogu KER

 • 0
Mocowania rurociągów

Mocowania rurociągów wg. katalogu KER

Category : artykuły

Wytrzymałość i prawidłowe działanie instalacji transportującej czynnik uzależnione jest od jej właściwego wykonania, a to regulują konkretne przepisy. Do budowy rurociągu należy użyć elementów o zaleconych parametrach technicznych, wyprodukowanych według ściśle określonych norm np. normy KER. Jakie rodzaje mocowań zostały ujęte w tejże normie?

Czym są normy KER?

Normy KER (Katalogi Elementów Rurociągowych) to ujednolicone wytyczne, które narzucają sposób wykonania instalacji. Dokładnie określają, jak należy poprowadzić nitkę rurociągową i z czego ją zbudować. W dokumentach zapisano także parametry techniczne, jakie muszą spełniać wykorzystywane w tym celu części składowe. Wszystko po to, by spasowanie elementów nie sprawiało trudności, a instalacje pracowały przez długi czas bez zarzutu.

Mocowania rurociągów – rodzaje

  1. Zamocowania ustalające

   Zamocowania ustalające stosuje się, aby zminimalizować ilość przemieszczeń rurociągu energetycznego w poziomie. Wyodrębnia się dwa typy: spełniające normę KER-75/8.10 oraz normę KER-76/4.80. Pierwszy typ występuje w trzech rodzajach: dla czynnika o temperaturze do 573 K, 723K oraz 823 K i przeznaczony jest do zastosowania w instalacji unieruchomionej w miejscach mocowań.

   Natomiast zamocowania odpowiadające normie KER-76/4.80 opracowano z myślą o rurociągach unieruchomionych w miejscach zamocowań, których średnice zewnętrzne rur mieszczą się w przedziale 610-1620 mm, natomiast temperatura czynnika nie przekracza 573K. Dopuszcza się także użycie ich w miejscach zamocowania ustalającego do 5 mm dla przemieszczeń poprzecznych.

  2. Zamocowania rurociągów o średnicy do 508 mm

   W ich obrębie wyróżnia się:

   • zawieszenia jednocięgnowe poziome wg KER-75/8.32 w typie A (mocowane do stropu żelbetonowego) i B (spawane do konstrukcji stalowej), dedykowane rurociągom transportującym czynnik o temperaturze 573K, 723K oraz 823K

   • zawieszenia jednocięgnowe poziome krótkie wg KER-75/8.33 w odmianie normalnej i ciężkiej (oznaczonej „c”) dla rurociągów biegnących w poziomie, zbudowanych z rur o średnicy 57-508 mm, dystrybuujących czynnik o temperaturze 573K

   • zawieszenia jednocięgnowe poziome małe wg KER-75/8.31 w typie A i B dla rurociągów poziomych o średnicy zewnętrznej wynoszącej od 13,5 do 57 mm, gdzie temperatura czynnika wynosi 823K

   • zawieszenia dwucięgnowe poziome wg KER-75/8.34 w typie A i B, odmianie normalnej i ciężkiej, ze stopą spawaną lub skręcaną, dla rurociągów o średnicy mieszczącej się w przedziale 76,1-508 mm, w których obecny czynnik ma temperaturę maks. 823K

   • zawieszenia dwucięgnowe pionowe wg KER-75/8.35 w typie A i B, z przeznaczeniem dla instalacji transportujących czynnik o temperaturze 573 K, 723K oraz 823K, w której zakres średnic rur mieści się miedzy 57 mm a 508 mm.

  3. Zamocowania do rurociągów nisko- i średnioprężnych o średnicy od 610 do 1620 mm

   W sprzedaży pojawiają się:

   • zawieszenia jednocięgnowe poziome wg KER-76/4.40, dwucięgnowe poziome wg KER-76/4.41, dwucięgnowe poziome krótkie wg KER-76/4.42 – wszystkie w typie A i B, w odmianie normalnej, średniej („s”) oraz ciężkiej („c”) do rurociągów transportujących czynnik o temperaturze maks. 573K

   • zawieszenia dwucięgnowe pionowe wg KER-76/4.43 w typie A i B, w odmianie normalnej i ciężkiej („c”).


Arm-Stal – artykuły