Kompensatory

KOMPENSATORY DŁAWIKOWE

Kompensator dławikowy swoje powszechne stosowanie w sieciach przemysłowych (przy sieciach przesyłowych wody, materiałów sypkich czy pary) zawdzięcza prostej konstrukcji oraz niewielkiej długości zabudowy. Korpus kompensatora dławikowy wykonany jest z rur stalowych spełniających odpowiednie normy. Przykładowo kompensatory dławikowe spełniające normę PN/H-74216 stosowane są w sieciach przesyłania wody o temp. 174 C. Zdolność kompensacji osiowej jest w granicach 100 – 250 mm. Pomimo prostej konstrukcji kompensatory dławikowe wymagają stałego nadzoru i są najczęściej montowane w miejscach łatwo dostępnych.

KOMPENSATORY SOCZEWKOWE

Kompensatory soczewkowe służą do kompensacji przemieszczeń, zarówno wzdłużnych jak również kątowych. Stosowane są najczęściej przy połączeniach z wymiennikiem ciepła w rurociągach pary lub wody. Kompensatory soczewkowe wykonuje się z półsoczewek tłoczonych, których para tworzy tzw. falę kompensatora soczewkowego. Kompensator soczewkowy najczęściej wykonuje się z przyłączem w formie kołnierza lub do spawania, zaś materiał oraz liczba fal jest dobierana indywidualnie, w zależności od potrzeb instalacji.

KOMPENSATORY TKANINOWE

Kompensatory tkaninowe są stosowane w instalacjach dla mediów gazowych. Najczęściej są to instalacje odsiarczania spalin, rurociągi gorącego powietrza, instalacje odprowadzania i osuszania gazów. Powszechnie występują w elektrowniach, zakładach chemicznych, rafineriach oraz hutach. Pełnią funkcję elastycznych łączników – kompensują ruchy wzdłużne, poprzecze oraz skośne. Kompensatory tkaninowe wykonane z tkanin szklanych, silikatowcyh lub glinokrzemianowcyh zapewniają możliwość pracy w temperaturach rzędu 1000 – 1200 C. Ich zaletą jest łatwy montaż oraz wymiana płaszcza. Kompensatory tkaninowe występują z przyłączem kołnierzowym oraz na opaski do zaciskania.