Katalog Elementów Rurociągowych

KER, czyli Katalog Elementów Rurociągowych to ogół norm określających sposób prowadzenia nitki rurociągowej przy uwzględnieniu jej płaszczyzny ułożenia. W zależności do rodzaju jej prowadzenia (np. w pionie lub w poziomie) konieczne jest dobranie do niej właściwego rodzaju zamocowania, służącego stabilizacji całej, unieruchomionej infrastruktury. Produkty, które proponuje nasza firma, umożliwiają mocowanie rur o średnicy wynoszącej do 1220 mm. Co ważne, przy ich wyborze należy uwzględnić temperaturę czynnika znajdującego się wewnątrz rurociągu. Dla oferowanych przez nas artykułów nie może ona wynosić więcej niż 550oC (823K). Trzeba podkreślić, że omawiane podparcia sprawdzają się przy montażu instalacji poziomych, przemieszczających się w pionie i właśnie do nich zalecamy je stosować.