Kolana hamburskie

Zmiana kierunku nitki rurociągowej, doprowadzającej media lub odprowadzającej ścieki, wymaga zastosowania łuków i kolan hamburskich. Elementy umożliwiają łączenie rur i skierowanie infrastruktury w dowolną stronę. Produkuje się je z materiałów wytrzymałych, trwałych i odpornych na działanie obecnych w rurociągach czynników, by nie stwarzały ryzyka awarii. Każda usterka w instalacji jest trudna do usunięcia, naraża na koszty i obniża komfort podłączonych do niej użytkowników, dlatego tak ważne jest, by wykonać ją z doskonałej jakości armatury.

Kolana hamburskie do spawania

Kolana hamburskie wytwarza się według ogólno przyjętych standardów, dzięki czemu pasują do określonej średnicy rur i zapewniają szczelność połączeń. Wyroby dostępne na naszym rynku odpowiadają normom: DIN – norma niemiecka, KER – norma polska i ANSI/ASME – norma amerykańska. Najczęściej wykonuje się je ze stali nierdzewnej, węglowej i kotłowej, a więc materiałów spawalnych. Grubość ich ścianek oznacza się, stosując numeryczno-literalny zapis.

Kolana hamburskie występują w szerokim zakresie średnic, mają różne wielkości kątów i są przystosowane do znoszenia mniejszych lub większych ciśnień nominalnych – wszystko uzależnione jest od rodzaju produktu. Najczęściej kolana hamburskie wykorzystuje się do budowy instalacji wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, ale także w przemyśle spożywczym, morskim, azotowym, chemicznym i tam, gdzie istnieje potrzeba transportowania czynników w środowisku agresywnym.

Kolana hamburskie do gazu

W zdecydowanej większości przypadków do budowy gazociągów używa się stalowych kolan hamburskich z rur bezszwowych, przeznaczonych do wspawania przy użyciu standardowych materiałów spawalniczych. Niemniej w razie potrzeby sięga się po łuki miedziane lub elektrooporowe. Gaz jest substancją łatwopalną, dystrybuowaną pod ciśnieniem, dlatego zastosowane przy tworzeniu instalacji kształtki muszą dobrze znosić wahania temperatur i zmiany ciśnienia. Najczęściej specyfikacja techniczna określa, jakie mają spełniać wymogi.

Kolana hamburskie ze szwem

Dość rzadko stosowane, gdyż występuje na nie niskie zapotrzebowanie. Przeznaczone do zastosowania w instalacjach przewodzących czynniki pod niskim ciśnieniem. Mają bardzo duże średnice. Podobnie jak inne kolana hamburskie wytwarzane są ze stali węglowej, kotłowej i nierdzewnej. Łączone spawami z rurami o takiej samej średnicy, jaką mają one same. Oferujemy wszystkie rodzaje omówionych produktów. Jeśli są Państwo zainteresowani ich kupnem, szczegółowe dane na ich temat znajdziecie w zakładce kolana i łuki.