Normy branżowe KER

  • 0
Normy branżowe KER

Normy branżowe KER

Tags :

Category : artykuły

Standaryzacja systemu produkcji elementów wykorzystywanych do budowy rurociągów i ujednolicenie ich parametrów technicznych skutkuje ograniczeniem błędów wykonawczych, poprawia wytrzymałość instalacji i przedłuża jej żywotność. Pozwala także zachować powtarzalność produktów. Nie dziwi zatem, że poszczególne kraje opracowują normy branżowe, których należy bezwzględnie przestrzegać.

„Read More”

Arm-Stal – artykuły