Kołnierze stalowe: przegląd najważniejszych norm

 • 0
Kołnierze stalowe

Kołnierze stalowe: przegląd najważniejszych norm

Category : artykuły

Kołnierze stalowe służą do szczelnego spajania rurociągów, podłączania ich do zbiorników ciśnieniowych, jak również do montażu armatury kołnierzowej i scalania bosych końców rur. W zależności od przeznaczenia wyróżnia się kilka ich rodzajów, niemniej zawsze produkuje się je według ściśle określonych norm branżowych.

Czym są normy branżowe, co określają i według jakich wytwarza się kołnierze stalowe?

Co to jest norma branżowa i kto ją ustala?

Norma branżowa to norma techniczna obowiązująca na terenie danego kraju. Stanowi zbiór informacji dotyczących produkcji towarów, które należy respektować. Przepisy standaryzują i ujednolicają procesy wytwórcze, dzięki czemu można zapewnić powtarzalność produktów, co ma ogromne znaczenie przy budowie instalacji (m.in. warunkuje ich wytrzymałość i żywotność). Normy opracowywane są przez ekspertów z danej dziedziny i zatwierdzane przez wyznaczone do tego organizacje.

Co określają normy branżowe?

Jeżeli chodzi o elementy armatury, w tym kołnierze stalowe, to w normie najczęściej zawarte są następujące informacje:

 • typ kołnierza oraz uszczelniającej go przylgi

 • wymiary i tolerancje rozmiarów w zależności od środowiska pracy

 • wielkość śrub oraz rodzaj stosowanych gwintów

 • materiał użyty do produkcji, oznaczony numerem lub symbolem

 • przybliżona masa

 • średnica nominalna DN

 • zakres dopuszczalnych temperatur i ciśnień w instalacji, w jakich można zastosować wyrób

 • znakowanie towarów

 • atesty, jakimi objęto produkt (jeśli są wymagane).

Rodzaje norm

W Polsce do budowy rurociągów wykorzystuje się głównie kołnierze stalowe wyprodukowane wg normy PN-EN 1092-1 typu:

 • 01, 02, 04, 32, 34 (kołnierze płaskie)

 • 11, 12 (kołnierze szyjkowe)

 • 05 (kołnierz zaślepiający)

przeznaczone do zastosowania w instalacjach o ciśnieniu nominalnym od PN2,5 do PN400. Oprócz nich stosuje się też produkty spełniające normy:

 • DIN 2573, 2576, 2642, 2627-2638, 2527, 2566

 • PN – ISO 7005-1

 • PN 87/H 74731, PN-87/H-74737, PN 87/H 74710, PN 87/H 74728

 • ANSI B16.5.


Arm-Stal – artykuły